Organizacja

Organami szkoły są:

  • Dyrektor,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców.