Kadra kierownicza Drukuj

Dyrektor szkoły
mgr Karol Leszczyński


Wicedyrektorzy:
mgr Izabela Andrzejczak
mgr Sławomira Chorzewska
mgr inż. Beata Spisacka

 

Kierownik szkolenia praktycznego:
mgr Beata Arent

 

Kierownik centrum multimedialnego:
mgr Maria Sobczak